Ερευνητικό Εργαστήριο
Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Το εργαστήριο

Στόχος του εργαστηρίου είναι η προαγωγή της έρευνας και της τεχνολογίας στα αντικείμενα
της διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και της Ψηφιακής Εγκληματολογίας.
Προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας hardware και software που
δίνουν λύση σε πολύπλοκα και τεχνολογικά απαιτητικά προβλήματα των
επιχειρήσεων.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ανάπτυξη μεθοδολογιών εξιχνίασης ηλεκτρονικών εγκλημα΄των και διαχείρηση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Ανάλυση οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων για την ανίχνευση παράνομων ή μη καταστάσεων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαχείριση, ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων. Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων AI για την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων καθώς και ανάλυση και διαχείριση διαδικτυακών δεδομένων για τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετοχή σε πολλές ερευνητικές δράσεις με σημαντικά αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφονται σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων για την κάλυψη εξειδικευμένων και σύνθετων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προώθηση και εγκαθίδρυση ισχυρών συνεργασιών με διάφορους φορείς σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία.